ประกันชีวิตโรคร้ายแรง: คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่?

ประกันชีวิตโรคร้ายแรง: คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่?

หากจะกล่าวว่า โรคร้ายแรงกลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้คนในยุคปัจจุบันก็คงไม่ผิดนัก การทำประกันชีวิตโรคร้ายแรง จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนนึกถึง เพราะนอกจากจะสามารถช่วยคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่สูงแล้ว ยังช่วยให้เราเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย แต่หลายๆ คน อาจมีคำถามว่า ประกันชีวิตโรคร้ายแรงเหมาะกับเราหรือไม่? และถ้าอยากจะทำประกันประเภทนี้ เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายจะแพงไหม? หรือจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง? บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้ได้รู้กัน ประกันชีวิตโรคร้ายแรง คืออะไร? ประกันชีวิตโรคร้ายแรง เป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองกรณีตรวจพบโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ที่สูญเสีย หรือทำอย่างอื่นตามต้องการ เบี้ยประกันแพงไหม? เบี้ยประกันของประกันชีวิต โรคร้ายแรง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ เพศ สุขภาพ วงเงินคุ้มครอง และระยะเวลาคุ้มครอง โดยทั่วไป เบี้ยประกันจะเริ่มต้นที่หลักพันบาทต่อปี สำหรับคนวัยทำงานอายุ 25 – 45 ปี เบี้ยประกันจะอยู่ประมาณหลักพันกลางๆ ถึงหลักหมื่นบาทต่อปี ลักษณะความคุ้มครอง ประกันชีวิตโรคร้ายแรง โดยทั่วไปจะคุ้มครองกรณีตรวจพบโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ที่สูญเสีย หรือทำอย่างอื่นตามต้องการ นอกจากนี้ […]

Read More