หากจะกล่าวว่า โรคร้ายแรงกลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้คนในยุคปัจจุบันก็คงไม่ผิดนัก การทำประกันชีวิตโรคร้ายแรง จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนนึกถึง เพราะนอกจากจะสามารถช่วยคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่สูงแล้ว ยังช่วยให้เราเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

แต่หลายๆ คน อาจมีคำถามว่า ประกันชีวิตโรคร้ายแรงเหมาะกับเราหรือไม่? และถ้าอยากจะทำประกันประเภทนี้ เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายจะแพงไหม? หรือจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง? บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้ได้รู้กัน

ประกันชีวิตโรคร้ายแรง คืออะไร?

ประกันชีวิตโรคร้ายแรง เป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองกรณีตรวจพบโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ที่สูญเสีย หรือทำอย่างอื่นตามต้องการ

เบี้ยประกันแพงไหม?

เบี้ยประกันของประกันชีวิต โรคร้ายแรง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ เพศ สุขภาพ วงเงินคุ้มครอง และระยะเวลาคุ้มครอง โดยทั่วไป เบี้ยประกันจะเริ่มต้นที่หลักพันบาทต่อปี สำหรับคนวัยทำงานอายุ 25 – 45 ปี เบี้ยประกันจะอยู่ประมาณหลักพันกลางๆ ถึงหลักหมื่นบาทต่อปี

ลักษณะความคุ้มครอง

ประกันชีวิตโรคร้ายแรง โดยทั่วไปจะคุ้มครองกรณีตรวจพบโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ที่สูญเสีย หรือทำอย่างอื่นตามต้องการ

นอกจากนี้ บางบริษัทประกันอาจมีบริการเพิ่มเติม เช่น ตรวจสุขภาพฟรี บริการผู้ช่วยส่วนตัว หรือบริการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะกับคนวัยทำงานอายุ 25 – 45 ปี หรือไม่?

การตัดสินใจว่าจะทำประกันชีวิตโรคร้ายแรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรง ภาระค่าใช้จ่าย และความต้องการของแต่ละบุคคล

สำหรับคนวัยทำงานอายุ 25 – 45 ปี โดยทั่วไปยังมีสุขภาพที่แข็งแรง ความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงยังไม่สูง เบี้ยประกันจึงไม่แพง หากวางแผนทำประกันประเภทนี้เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในอนาคตหากเกิดโรคร้ายแรงขึ้นมาจริงๆ ก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลไปได้มาก

หรือถ้าใครที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคร้ายแรง หรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคร้ายแรง การทำประกันประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจทำประกัน ควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบเบี้ยประกัน ความคุ้มครอง และบริการของบริษัทประกันต่างๆ อย่างละเอียด เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง มั่นคง และมีบริการที่ดี

ตัวอย่างความคุ้มครองของประกันชีวิต โรคร้ายแรง

บริษัทประกันแต่ละแห่งมีรายละเอียดความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างความคุ้มครองคร่าวๆ ของประกันชีวิต โรคร้ายแรง มีดังนี้

  • วงเงินคุ้มครอง: 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท หรือมากกว่านี้
  • รายชื่อโรคร้ายแรง: โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น
  • ระยะเวลารอคอย: โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 30 – 90 วัน
  • ข้อยกเว้น: เช่น โรคที่เกิดจากการตั้งครรภ์ โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น