หากคุณกำลังทำธุรกิจที่ต้องใช้ SEO แต่ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านการทำ SEO แบบเฉพาะทาง ก็สามารถจ้างบริษัททำ SEO ได้ เนื่องจากการใช้บริการจากบริษัททำ SEO จะช่วยให้การทำงานเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพราะเอเจนซี่หลายบริษัทอุดมไปด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านดิจิทัลโดยตรง ทำให้สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาการทำ SEO ได้อย่างตรงจุด

แต่ก่อนจะตัดสินใจจ้างบริษัททำ SEO อย่าลืมเช็ก 4 สิ่งที่คุณควรรู้และทำความเข้าใจก่อนจ้าง เพื่อไม่ให้คุณถูกเอารัดเอาเปรียบ และเห็นผลลัพธ์ในแบบที่ต้องการได้มากที่สุด โดยข้อควรรู้ที่คุณต้องเช็กให้ดีก่อนเริ่มแคมเปญจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูพร้อม ๆ กันได้เลย

มีขั้นตอน/ กระบวนการทำงานที่ชัดเจน

เนื่องจากการทำ SEO ต้องใช้ระยะเวลาในการติดอันดับบนหน้า Google โดยอาศัยปัจจัยสำคัญต่าง ๆ มากมาย ทั้ง On-page, off-page, technical หรือแม้แต่การทำ content ภายในเว็บไซต์ จึงทำให้ SEO มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการจากบริษัททำ SEO ใด ก็ควรสอบถามและขอดูแผนการทำงานของบริษัทเหล่านั้นก่อนว่ามีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนหรือไม่

มี KPI ที่วัดผลและจับต้องได้

หากพูดถึงการวัดผลความสำเร็จของแคมเปญ KPI หรือตัวชี้วัด ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ที่ช่วยประเมินผลความก้าวหน้าของกิจการได้ โดยการทำ SEO ที่ดี ก็ควรมีการตั้ง KPI ที่เหมาะสมและสามารถวัดผลได้จริง เช่น ความเติบโตของจำนวน Organic Traffic, จำนวน Keyword ที่ติดอันดับอยู่ในหน้าแรก หรือ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้การจ้างบริษัททำ SEO เกิดความคุ้มค่าและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้

คอยอัปเดตเทรนด์อยู่เสมอ

บริษัทรับทำ SEO ที่ดีก็ควรต้องคอยอัปเดตเทรนด์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการทำงานที่ต้องอาศัยผลลัพธ์จาก Search Engine อย่าง Google เนื่องจาก Google มีการอัปเดต  Algorithm อย่างเป็นประจำ เพื่อคอยปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งาน ดังนั้นคุณควรศึกษาให้ดีว่าบริษัทนั้น ๆ มี Service ที่คอยอัปเดตเทรนด์ต่าง ๆ หรือไม่ และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญของ Algorithm แต่ละตัวที่แตกต่างกันได้หรือไม่

ยกเลิกสัญญาได้กรณีการทำงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง

สิ่งที่คุณควรรู้และควรสอบถามให้ดีเป็นอันดับสุดท้ายเลยก็คือ ในกรณีที่การดำเนินงานหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้า บริษัทจะสามารถขอยกเลิกสัญญาการจ้างได้ทันที ซึ่งข้อนี้ต้องมีการพูดคุยและต้องมีการเขียนระบุในสัญญาให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง รวมถึงไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบได้

ทั้งหมดนี้ก็เป็น 4 สิ่งที่คุณควรรู้และทำความเข้าใจก่อนจ้างบริษัททำ SEO เพื่อให้คุณสามารถทำงานกับบริษัทที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างผลลัพธ์ในแบบที่ต้องการตามความคาดหวังได้อย่างสูงสุด